Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

Od 12.10.2020r. we wszystkich przestrzeniach wspólnych, w szczególności na korytarzach, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia edukacyjne, uczniów, opiekunów oraz inne osoby obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust przy użyciu maseczki.

Wrzesień upłynął Pszczółkom szybko i pracowicie. Adaptacja maluchów przebiegła bardzo pozytywnie. Pszczółki chętnie brały udział w zajęciach i zabawach w przedszkolu. Wzajemne poznawanie się przyniosło wiele przyjaźni zawiązanych wśród dzieci. Oby następne miesiące przyniosły równie dużo pozytywnych emocji! :)

Czytaj więcej...

W dn. 2 X obchodziliśmy Święto Aniołów Stróżów. Było to dobra okazja, by wspólnie ucieszyć się obecnością i niezastąpioną pomocą Niebieskich Przyjaciół. Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali w tym dniu anielskie niespodzianki. Każda Klasa wykazała się dużym zaangażowaniem poprzez udekorowanie Aniołami sal lekcyjnych, przebranie się za Aniołów, śpiewanie piosenek, przyniesienie lub wykonanie figurek anielskich.

Czytaj więcej...

Klasa I spotkała się dziś, 29 IX 2020r,  z panią policjantką, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Dzieci sprawnie odpowiadały na pytania, ponieważ miały już na ten temat coś do powiedzenia. Wcześniej  bowiem miały lekcje o znakach drogowych, grały w grę o bezpiecznej drodze do szkoły, wykonały prace plastyczne. W odblaskowych kamizelkach i z odblaskowymi znaczkami zawieszonymi na tornistrach będą dobrze widoczne na drodze!

Pamiętajcie dzieci! Na  ulicy należy być zawsze uważnym!

                                                                        wych. Halina Woźniak

Czytaj więcej...

OPŁATY ZA OBIADY wyłącznie na rachunek
bankowy szkoły

 

Wpłaty za m-c październik 2020r.

od dn. 01.10.2020r. do  dn. 05.10. 2020r.

 

Nazwa odbiorcy:   Szkoła Podstawowa Nr 31 im. J. Korczaka

w Białymstoku

ul. Żurawia 12  15-540  Białystok

 

Numer rachunku:  66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

 

Tytułem:  wpłata za obiady  za  miesiąc (podać miesiąc) 2020 r. 

 imię i nazwisko ucznia, kl.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!!!

Czytaj więcej...

 

Zachęcamy Państwa do głosowania na projekt naszej szkoły:

Rekreacja u Korczaka O67.

Projekt zakłada stworzenie terenu sportowo-rekreacyjno-rozrywkowego (siłowni pod chmurką) oraz placu zabaw.

Głosowanie odbędzie się od 1 do 15 października 2020 r.

Z uwagi na panującą epidemię zachęcamy do korzystania z możliwości głosowania elektronicznego (dostępnego w ww. terminach na stronach: www.bialystok.pl lub www.cas.bialystok.pl).

Głosy będzie można również oddać w 4 wyznaczonych miejscach:

- w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, ul. Słonimska 1,

- siedzbie Departamentu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Branickiego 3/5,

- siedzibie Cenreum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3,

- w mobilnym punkcie do głosowania.

Gorąco liczymy na Państwa wsparcie!!!

 

Uczniowie klasy II zaczynają działać w Międzynarodowym Projekcie „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki

Czytaj więcej...

Uczniowie klasy II podczas zajęć twórczych wykonali kolorowe prace plastyczne pt.: „Barwy Jesieni”.   

Czytaj więcej...

W dn. 17 września, w 81 rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, Pan Dyrektor z Pocztem Sztandarowym reprezentował naszą Szkołę w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej kapelanów wojskowych i duchownych, którzy w czasie II wojny światowej oddali swoje życie za wiarę i Ojczyznę.
Miała ona miejsce przy kościele pw. Chrystusa Króla w Białymstoku, gdzie znajduje się grób ks. Adolfa Ołdziejewskiego, zamordowanego przez Rosjan, 25 VI 1941 r. Kapłan zginął wraz z ojcem i wieloma parafianami, którzy podjęli próbę ratowania podpalonej przez najeźdźcę świątyni.

 

Czytaj więcej...

W dn. 18 IX, uczniowie naszej szkoły wraz z rodzicami licznie zgromadzili się na Mszy św. w parafii pw. Chrystusa Króla, by uczcić swego Patrona, św. Stanisława Kostkę. Po Eucharystii spotkali się też na tzw. "Przyjęciu u Stasia".

Czytaj więcej...

Sukces innowacji wdrażanej w roku szkolnym 2019/ 2020.

Pomysł opracowania innowacji pt. „Taki duży, taki mały może kumplem być” narodził się  w wyniku wieloletnich obserwacji   nauczycielek  na temat  adaptacji dzieci przedszkolnych do nauki w systemie szkolnym oraz procesu budowania prawidłowych relacji pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi.

Innowacja skierowana była do dzieci 6-letnich z oddziału przedszkolnego „Mądre Sówki” czyli  przyszłych uczniów kl. I  i do  9-letnich uczniów kl. III. Zaplanowane zajęcia miały obejmować po dwa spotkania w miesiącu od stycznia do czerwca w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

Główne cele innowacji:

  • Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w obszarze emocjonalnym, społecznym i poznawczym
  • Pomoc w przygotowaniu dzieci z przedszkola do pełnienia nowej dla nich roli ucznia szkoły podstawowej.
  • Stworzenie płaszczyzny współpracy nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko.

Zajęcia edukacyjne miały na celu doskonalenie współpracy i chęci pomocy w nauce dzieciom młodszym, rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych dzieci, rozwijanie umiejętności komunikacji  oraz budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa między przedszkolakami a uczniami. Wspólne spotkania, rozmowy, zabawy i  gry integracyjne  podobały się zarówno dzieciom starszym jak i młodszym. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i przekazać ją młodszym dzieciom, z kolei przedszkolaki były bardzo zadowolone, że mogły być w zespole dzieci starszych i bardzo się angażowały.    

Wczorajsze przedszkolaki, a dzisiejsi pierwszoklasiści bez problemów zaadaptowali się do rzeczywistości szkolnej. Czują się tu swobodnie. Próg szkolny przekroczyli bezstresowoJ

Ubiegłoroczna klasa III, a obecnie klasa IV może odczuwać satysfakcję z dobrze wypełnionej misji starszego, opiekuńczego kolegi. Brawo!

 

Czytaj więcej...

 

 

W dniu 17.09.2020r. uczniowie klasy II wybrali się do pobliskiego parku w poszukiwaniu oznak zbliżającej się jesieni. Dzieci wróciły do szkoły z wspaniałymi darami natury i pełni pozytywnej energii po cudownym spacerze

Czytaj więcej...

Uczniowie klasy II podczas zajęć twórczych wykonali niezwykle ciekawe

                             prace plastyczne pt.: „JEŻE”.    : )

                                                                                            BRAWO MOI MILI : )

Czytaj więcej...

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy II pod opieką mgr Barbary Radomyskiej biorą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM „CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”.

Projekt został objęty Honorowym Patronatem:

- Ministerstwa Edukacji Narodowej;

- Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty;

- Wydawnictwa Dwukropek;

- Niezbędnika Nauczyciela.

Partnerem w czytaniu zostało:

- Wydawnictwo MAC .

Projekt ma na celu wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród uczniów klas I –III.

      

             W poniedziałek, 07.09.2020 r., klasa VII a w ramach lekcji języka polskiego dołączyła do ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie 2020”. Zaproszenie do wspólnego czytania „Balladyny” przyjął pan Krzysztof Leśniak z Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, który przygotował i przedstawił prezentację dotyczącą dramatu Juliusza Słowackiego. Podczas spotkania odczytano wybrane fragmenty tekstu Słowackiego z podziałem na role, a uczniowie poznali bohaterów utworu, który obecnie znajduje się w zestawie lektur obowiązkowych.

Czytaj więcej...

 

Uczniowie klasy II podczas zajęć twórczych wykonali wspaniałe prace plastycznept.: „WITAJ SZKOŁO!” z wykorzystaniem farb. Uczniowie w czasie zajęć twórczych realizują innowację pedagogiczną pt.: „Zwariowany świat barw” prowadzoną przez mgr Barbarę Radomyską.

Czytaj więcej...

 

Gry i zabawy na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty animacyjnej w klasie II.

Uśmiech podczas wspólnej zabawy BEZCENNY : ) : )

Czytaj więcej...

Spotkanie organizacyjne z modelarstwa odbędzie się w SP 31

dnia 04.09.2020 (PIĄTEK) godz. 17.00 

                                                              inst. Edward Trzciński

 

OPŁATY ZA OBIADY wyłącznie na rachunek
bankowy szkoły

Wpłaty za m-c WRZESIEŃ 2020r.

od dn. 01 WRZEŚNIA 2020r. do   dn.  05  WRZEŚNIA 2020r.

 

Nazwa odbiorcy:   Szkoła Podstawowa Nr 31 im. J. Korczaka w Białymstoku

ul. Żurawia 12  15-540  Białystok

 

Numer rachunku:  66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

 

Tytułem:  wpłata za obiady  za  miesiąc (podać miesiąc) 2020 r. 

 imię i nazwisko ucznia, kl.

 

OBIADY  WYDAWANE BĘDĄ OD dn. 7 WRZEŚNIA 2020

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!!!

Czytaj więcej...

 

Obowiązujące procedury w Szkole Podstawowej Nr 31

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31

POBIERZ TU !!!!

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

WIRUSEM COVID- 19

POBIERZ TU !!!!

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31

POBIERZ TU

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 wrzesień 2020r.

             Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku informuje, że nie będzie ogólnej Inauguracji roku szkolnego 2020/2021 na sali gimnastycznej.  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w klasach I-III  w spotkaniu może uczestniczyć jeden  z rodziców oraz uczeń, natomiast w klasach IV-VIII uczestniczą tylko uczniowie.                                          

Prosimy o  zachowanie wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.

KLASA  I        godz. 9.00                 sala Nr  20

KLASA  II       godz. 9.00                 sala Nr  21

KLASA  III      godz. 10.00              sala Nr  21

KLASA  IV      godz. 10.00               sala Nr  34

KLASA  VI       godz. 10.00              sala Nr  32

KLASA  VIIA   godz. 10.00              sala Nr  31

KLASA  VIIB   godz. 10.00              sala Nr  33

KLASA  VIII    godz. 10.00              sala Nr  36

Lista lektur i wyprawka do klasy III :)

Czytaj więcej...

                                        

28.08.2020 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 31

odbędzie się Rada Pedagogiczna.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania