Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

W dniu 03.12.2019r. uczniowie klasy pierwszej wybrali się do Cukierni Artystycznej Słodka Dama, gdzie podczas warsztatów piernikowych wykonana została przepyszna głowa Mikołaja. Po wykonanej pracy dzieci wybrały się na spacer do parku Planty odwiedzając przy okazji plac zabaw :)

Następnym przystankiem była Galeria Alfa w której uczniowie urządzili sobie mały poczęstunek. Dzisiejszy dzień przyniósł uczniom z klasy pierwszej moc wrażeń i wiele uśmiechów. :):):)

Czytaj więcej...

 

DZIĘKUJEMY!!!

Dnia 20.11.2019 w naszej Szkole odbyła się akcja sprzedaży popcornu.
Dziękujemy wszystkim, którzy poprali naszą inicjatywę i oczywiście zapraszamy do udziału w podobnych wydarzeniach w przyszłości

 

Rada Rodziców

Od dnia 20.11.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusza  Korczaka w Białymstoku mogą korzystać
z bezpłatnej opieki stomatologicznej
w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U.2019.1078) w:

PrimaDental

Dorota Cylwik-Rokicka i Ewa Stokowska sp. j.

Edukacyjna 1B w Białymstoku

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu

85 -674-50-20

W ramach współpracy między placówkami miasta Białegostoku pani mgr Barbara Radomyska w dniu 02.12.2019r. poprowadziła świąteczny warsztaty plastyczny w Przedszkolu Samorządowym nr 45 Chatka Kilkulatka w Białymstoku. Dzieci z grupy „Jeżyki” przy pomocy Pani Basi wykonały pracę plastyczną pt.: "Mój Mikołaj".

Czytaj więcej...

W 29.11.2019r. uczniowie klasy pierwszej bawili się bardzo wesoło. Był to czas wróżb i wspólnej zabawy oraz wykonania ciekawej pracy plastycznej związanej z andrzejkami :)

 

Czytaj więcej...

W dniu 3 grudnia 2019r. (wtorek) Komisja konkursowa spotyka o godz. 9.00 na

II piętrze sala nr. 30. 

Bardzo proszę o zabranie czerwonego i zielonego długopisu oraz kalkulatora. 

Przewodniczący WKJA

Barbara Siemieniuk

 

Zapraszamy wszystkich na Warsztaty Bożonarodzeniowe!

 

Bardzo serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków i dzieci do udziału w Warsztatach Bożonarodzeniowych, które odbędą się w świetlicy szkolnej 03.12.19 o godzinie 16:30.

Liczymy na Państwa pomysły i kreatywność co do świątecznych dekoracji! Będzie nam miło     jeśli każdy z nas weźmie ze sobą materiały, które wspólnie wykorzystamy do przygotowania rozmaitych ozdób.

Wykonane na warsztatach świąteczne drobiazgi zostaną rozprowadzone przez uczniów na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który odbędzie się w naszej szkole tuż przed Świętami Narodzenia Pańskiego!

Jeszcze raz bardzo ciepło zapraszamy do wspólnego tworzenia! Razem poczujmy świąteczną atmosferę, a magia świąt niech wypełni nasze serca!

 

Rada Rodziców

 

Uczniowie klasy pierwszej w dniu 25.11.2019r. świętowali Dzień Misia. Dzieci rozkodowywały ukrytą zagadkę oraz wykonywały pracę plastyczną związaną z misiem. Wszystkie prace podczas zajęć odbywały się w towarzystwie swoich ulubionych misi, które zostały przyniesione tego dnia do szkoły.

Czytaj więcej...

W dniu 22.11.2019r.odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści z pomocą Pani Basi Radomyskiej zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki, tańcząc oraz deklamując wiersze udowodnili, że jest to szczególnie ważne wydarzenie dla każdego ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia.
Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a dyrekcji i nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów.

 

Czytaj więcej...

W dniu 22.11.2019r. tuż po uroczystości Ślubowania uczniowie klasy pierwszej wraz z rodzicami uczestniczyli w warsztacie balonowym. To był czas wspólnej zabawy  i wesołej zabawy przy słodkim poczęstunku.  Podczas warsztatu nastąpiło także przekazanie zebranych maskotek oraz materiałów na rzecz Fundacji Mam Marzenie.

 Dziękujemy wszystkim, którzy wspomogli naszą zbiórkę :)

 

Czytaj więcej...

W dniu 22 listopada 2019r. byliśmy na zajęciach pt.:  „Halo, czy mnie widzisz?” Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników WORD-u. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie

Czytaj więcej...

20 listopada 2019 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Janusz Korczak - miłośnik medycyny, literatury i ludzi. Nad wszystko ukochał najsłabszych i najmniejszych – dzieci. Świętując wspólnie nadanie szkole jego imię wzięliśmy udział w uroczystej akademii, licznych konkursach oraz wspólnym śpiewaniu. Nawiązując do zainteresowań oraz aktywności zawodowej Janusz Korczaka podjęliśmy także trud włączenia się w akcje świętowania nadania 30-lecia uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Nawiązując współpracę z UNICEF włączyliśmy się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. Harmonogram działań objął następujące działalności:

 • wszyscy pracownicy i uczniowie ubrani na galowo wykonali kotyliony w kolorze błękitnym, które z dumą nosili przez cały dzień;
 • przez cały dzień odbywała się zbiórka charytatywna na rzecz dzieci z Afryki „Prezent bez pudła” pod hasłem „Drugie śniadanie dla dzieci z Afryki”, w której uczniowie, rodzice
  i pracownicy szkoły zamiast zakupu drugiego śniadania pieniądze na ten cel wrzucali do specjalnie oznakowanych puszek;
 • w klasach odbywały się projekcje filmów o prawach dziecka oraz prezentacje o prawach dziecka udostępnione przez UNICEF oraz przygotowane przez samych wychowawców;
 • sprawdzianem umiejętności słuchania oraz własnych wiadomości był udział w quizach Kahoot przygotowanych przez UNICEF, a najlepsi z poszczególnych klas otrzymali drobne upominki;
 • rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Prawa dziecka znam. Jak z nich korzystam?”, który zakończył wernisaż w holu szkolnym;
 • na zakończenie uczniowie w ramach „dnia otwartych drzwi” mieli możliwość swobodnej rozmowy z wychowawcami o prawach dziecka i własnych potrzebach;
 • SP 31 przyłączyło się także do wspólnego świętowania na terenie miasta Białystok – uczniowie klasy I wykonali prace konkursowe pod hasłem „Dla każdego dziecka-dzieciństwo”, reprezentanci szkoły z opiekunem wzięli udział w spotkaniu wszystkich placówek oświatowych oraz projekcie „Miasto Białystok przyjazne dzieciom”, dzieci z przedszkola mieszczącego się w szkole zapoznały się z prawami dziecka, wykonały plakat „Mam prawo do…”, utworzyły „Łańcuch Przyjaźni” i wspólnie bawiły się w rytmach dziecięcych piosenek. 

Czytaj więcej...

W dniu 20.11.2019r uczniowie klasy pierwszej w związku z obchodami 30 – lecia uchwalenia KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA zapoznawali się z prawami jakie im przysługują. Następnie wszystkie dzieci z klas I - III wraz z grupami przedszkolnymi stworzyły wielki ŁAŃCUCH PRZYJAŹNI.

 

Czytaj więcej...

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW

 

25.11.2019 o godzinie 17:00 zapraszamy przedstawicieli Rady Rodziców na zebranie z panem Dyrektorem. Spotkanie będzie dotyczyło spraw bieżących oraz planowanych w najbliższym czasie działań na rzecz naszej Szkoły.

Jeszcze raz zachęcamy do udziału w zebraniu i zapraszamy,

 

Rada Rodziców

„Żywienie dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach Miasta Białegostoku w tym ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi”.

Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku we współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, przedstawicielami wyższych uczelni naszego miasta oraz praktykami zajmującymi się tematyką żywienia prowadzą badania ankietowe dotyczące żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach miasta Białegostoku. Realizatorem badań jest Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.
Szanowni Państwo,
celem ankiety jest pozyskanie informacji z obszaru problematyki żywienia w placówkach oświatowych miasta Białegostoku. Informacje, które uzyskamy pozwolą ukierunkować działania zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie.


Jednocześnie zapewniamy, że badanie jest poufne, a zatem prosimy o udzielanie szczerych odpowiedzi.       

1.Ankieta skierowana do Rodziców dzieci uczęszczających do SP 31w Białymstoku               (w tym oddział przedszkolny )
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/712649?lang=pl

2. Ankieta skierowana do Nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 31 w Białymstoku
http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/696461?lang=pl

      3. Ankieta skierowana do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 31 w Białymstoku              http://ankiety.ckubialystok.pl/index.php/264222?lang=pl

 

 

Uwaga Rodzice !

Projekt pt. „Kompleksowa profilaktyka zdrowotna dzieci w wieku 5-14 lat zamieszkałych w powiecie Miasto Białystok” jest bezpłatny i skierowany do wszystkich uczniów klas I i VI Szkoły Podstawowej.

Będzie polegał na następujących działaniach:

 1. Edukacja zdrowotna uczniów klas I i VI. Dziecko dowie się jak ważna jest prawidłowa postawa, prosty kręgosłup oraz odpowiednia ilość codziennego ruchu by wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się.
 2. Przeprowadzenie badań diagnostycznych na terenie szkoły przez specjalistę w zakresie wad postawy z ustaleniem dalszych metod leczenia przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.
 3. Przeprowadzenie zajęć dla zdiagnozowanych uczniów za pomocą specjalistycznych metod terapeutycznych/rehabilitacyjnych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych na basenie.

Zarówno badania diagnostyczne jak i dalsze działania specjalistyczne korekcyjno – kompensacyjne są w dzisiejszych czasach bardzo ważnym czynnikiem tego projektu nie tylko z powodu licznych wad postawy, ale i braku bezpośredniego, szybkiego dostępu do specjalistów i rehabilitacji.

Korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 1. Prosty kręgosłup + lepsze samopoczucie = ZDROWE DZIECKO
 2. Bezpłatne badania diagnostyczne wraz z konsultacją specjalistyczną
 3. Bezpłatne ćwiczenia korekcyjne na basenie
 4. Wzrost aktywności ruchowej dzieci
 5. Zmniejszenie ilości występowania wadliwych postaw u dzieci
 6. Wzrost świadomości uczniów na temat wad postawy i wynikających z tego zagrożeń
 7. Zwiększenie wiedzy, świadomości oraz umiejętności praktycznych rodziców/opiekunów w zakresie wad postawy.

 

Drodzy Uczniowie!

 

Aby jeszcze weselej i przyjemniej uczcić Dzień Święta Naszej Szkoły zapraszamy wszystkich 20.11.2019 do degustacji popcornu. Za drobną opłatą będziecie mogli nabyć ten smakołyk w sklepiku szkolnym.

                                                                                                              Zapraszamy

                                                                                                             Rada Rodziców

Dnia 13 XI 2019r. kl. III pod opieką p. Haliny Woźniak odwiedziła Schronisko dla Zwierząt, by przekazać zabawki i  ciepłe koce przed zbliżającą się zimą. Dzieci poznały zasady  opieki nad zwierzętami. Dowiedziały się też, co to znaczy być odpowiedzialnym za swego małego pupila. Celem tej wycieczki było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania już od najmłodszych lat gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom.

 

Czytaj więcej...

 

 

 

 

W dniu 12.11.2019r. uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawczynią mgr Barbarą Radomyską wybrali się na pierwszą wizytę do zaprzyjaźnionej Galerii Sleńdzińskich . Uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej odkrywając niezwykłe tajemnice związane ze sztuką.

Czytaj więcej...

 

 

W dniu 12.11.2019r. naszą szkołę odwiedziło Studio Art. Efekt z przedstawieniem pt.: "Jak Koziołek Matołek poznaje czym jest patriotyzm?”.  Spektakl pokazywał w zabawny i przystępny sposób najmłodszym czym jest patriotyzm w odniesieniu do swojej małej ojczyzny. W spektaklu uczestniczyła klasa I i II ze Szkoły Podstawowej nr 31.

Czytaj więcej...

 

 

 

W naszej szkole już po raz ósmy odbył się konkurs literacko – plastyczny „Literkowe zabawy” zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.  źródło:                          http://www.bpp.com.pl/?left=dysleksja&right=dysleksja

Zainteresowanych zachęcamy do poczytania nt. dysleksji. Nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie J

                                                                                      Organizatorki konkursu Halina Woźniak i Dżanetta Murawska

Czytaj więcej...

 

 

 

Innowacja została opracowana i jest wdrażana przez mgr Barbarę Radomyską – wychowawczynię klasy pierwszej.

 „Zwariowany świat barw – wesoła plastyka”

Adresatami innowacji są uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej. Czas realizacji innowacji obejmuje okres 6 miesięcy w roku szkolnym 2019/2020 z możliwością  jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych – twórczych, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo oraz w czasie min. wyjazdów na wystawy, warsztaty plastyczne lub innych formach kontaktu ze sztuką.

Innowacja ma na celu szerzenie idei rozwoju artystycznego wśród uczniów klas I-III z wykorzystaniem różnorodnych technik i metod plastycznych. 
Ma ona zachęcać i motywować uczniów do artystycznego działania i dostrzegania walorów estetycznych w pracach wykonanych przez siebie.

Naturalną potrzebą i aktywnością młodego człowieka jest chęć poznawania, ciekawość świata, wiedzy, doświadczanie tego, co istnieje wokół. Potrzeba ta skłania dzieci do poszukiwania, eksperymentowania i eksploracji, sprzyjających odkrywaniu fundamentalnych zasad funkcjonowania świata.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka  w Białymstoku jest wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci, a poprzez to zapewnienie im większych możliwości ich zaspokojenia. W naszej placówce staramy się twórczo wychowywać dzieci, stwarzać sytuacje do doświadczania, działania i uzewnętrzniania swych przeżyć. Dążymy do tego,  aby aktywność twórcza dziecka rozwijała się w każdym podejmowanym przez nie działaniu.

Zgodnie z założeniami programowymi celem wychowania jest wspomaganie  i ukierunkowanie rozwoju dziecka. Jedną z dziedzin, która odgrywa tu niebagatelną rolę  jest plastyka. Jej odkrywanie, obcowanie z nią i tworzenie jest wartością, którą należy doceniać. Działalność plastyczna daje szerokie spektrum możliwości dla wyrażania ekspresji, rozwija inicjatywę, samodzielność i wytrwałość. Ponadto twórczość własna daje dziecku możliwość odprężenia i rozładowania napięć. Każde dziecko ma naturalną potrzebę wyrażania siebie i swoich przeżyć, a możliwość ich uzewnętrznienia daje między innymi ekspresja plastyczna.

Zasadniczym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik dziecko ma poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzić wyobraźnię, rozwinąć umiejętność plastycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów

 

 

Czytaj więcej...

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„MOJE RODZINNE I ZDROWE ŚNIADANIE”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas I - VIII wraz z rodzicami do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „MOJE RODZINNE I ZDROWE ŚNIADANIE”. Celem konkursu jest promocja zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

Zadaniem uczestników jest wykonanie jednego zdjęcia w formacie: 13cm na 18cm  i dostarczenie wykonanej pracy

do dnia 29.11.2019 roku do sali numer 22. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 06.12.2019r.  

Szkolnymi organizatorkami Konkursu Fotograficznego są:

mgr Elwira Zdunek,

mgr Barbara Radomyska.

 

W dniu 08.11.19 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami i dyrekcją uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. 

Tę szczególną lekcję historii, opowiedzianą patriotyczną piosenką i wierszem, zaprezentowali uczniowie klasy II przygotowani przez p. Grażynę Ciepielewską oraz uczniowie kl. VI a pracujący pod kierunkiem p. Elżbiety Piast-Szlubowskiej.

Świętując 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność SP 31  o symbolicznej godzinie 11.11 przystąpiła również do akcji „Szkoła do hymnu” oraz dołączyła do przedsięwzięcia „Patriotyczne Śpiewanie”.

Pieśnią patriotyczną uczciliśmy bohaterstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy.

Czytaj więcej...

 

 

W dniu 08.11.2019r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 31 uczestniczyli w Śniadaniu Daje Moc z okazji Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. 

Osoby odpowiedzialne za organizację imprezy w szkole to: mgr Barbara Radomyska oraz mgr Elwira Zdunek.

Czytaj więcej...

 

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promowanie postaw patriotycznych.

Do akcji włączyły się klasy V i VI a Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku. W ramach lekcji języka polskiego i historii uczniowie oglądali filmy o Powstaniu Warszawskim, poznali materiały zamieszczone na stronie BohaterON, a także sylwetki wybranych Powstańców. Własnoręcznie wykonali kartki, samodzielnie zredagowali podziękowania i życzenia.

W serdecznych słowach zapewniliśmy żyjących Powstańców Warszawy o tym, że o nich pamiętamy, doceniamy ich trud i zaangażowanie w walkę o wolność Ojczyzny.

 

Czytaj więcej...

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania