Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Ramowy rozkład dnia w grupie 3 -latków

6:30-8:15 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
8:15-8:45 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:45-9:15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:15-9:45 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45-10:30 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:30-11:30 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:30-11:45 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:45-12:15 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:15-12:30 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:30-14:00 – Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
14:00-14:15 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku.
14:15-14:30 - Podwieczorek.
14:30-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.