Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Ramowy rozkład dnia w grupie 3 -latków

6:30-8:15 - Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci.
8:15-8:45 - Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania - czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.
8:45-9:15 - Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.
9:15-9:45 - Realizacja zajęć edukacyjno - wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, organizowanie zabaw twórczych, ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.
9:45-10:30 - Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
10:30-11:30 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11:30-11:45 - Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
11:45-12:15 - Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12:15-12:30 - Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych związanych ze zdejmowaniem i zakładaniem elementów garderoby.
12:30-14:00 – Leżakowanie, relaks, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.
14:00-14:15 - Czynności przygotowawcze do podwieczorku.
14:15-14:30 - Podwieczorek.
14:30-16:30 - Zabawy inspirowane przez dzieci, zabawy edukacyjne, porządkowanie sali, pobyt na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania