Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Janusz Korczak

Witamy na stronie internetowej 

 Szkoły Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka

w Białymstoku

z oddziałami gimnazjum

Informacja o ofercie zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 31
z oddziałami gimnazjum
w roku szkolnym 2017/2018

Lp

Imię i nazwisko prowadzącego

Rodzaj zajęć

Tygod. wymiar

Dzień i godziny

1

Natalia Andrzejewska

Koło historyczne

Sala 33

1

Środa 14,20-15,00

2

Katarzyna Baranowska

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z jęz.polskiego kl.ViVI

2.Zajęcia do konkursu kl.V i VI

Sala 34

1

1

Wtorek 7.30-8.00

Czwartek 7.30-8.00

3

Ewa Bołtryk

Nauka jęz.cerkiewno-słowiańskiego

1

Czwartek

4

Grażyna Ciepielewska

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

2. Zajęcia rozwijające zdolności Uczniów

Sala 21

1

Poniedziałek 12.00-12.45

Piątek 11.45-12.30

5

Katarzyna Chołko

1.Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego

2.Zajęcia wyrównawcze kl.VII

3. Przygotowanie do konkursów

Sala 30

1

1

 

 

Czwartek 14.25-15.10

Środa 14.25-15.10

Sobota 10.00

6

Agnieszka Chrabołowska

1.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.IV

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.V-VI

3.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki kl.VI

Sala 31

1

1

Wtorek 13.35-14.20

Poniedziałek 13.35-14.20 (co dwa tygodnie)

7

Elżbieta Glińska

Koło przyjaciół biblioteki

1

Poniedziałek 13.35-14.30

8

Renata Jasiulewicz

Koło Miłośników Techniki

Sala 10

1

Wtorek 13.35-14.20

9

Anna Król

Koło fizyczno-chemiczne kl.VII Sz.P.

Kl.II i III oddz.gimnaz.

Sala 36

2

Środa 13,35-15,10

10

Dżanetta Murawska

Koło plastyczno-muzyczne

kl.IV-VII Sz.P.

Kl.II i III oddz.gimnaz.

Sala 10

1

Poniedziałek 13,35-14,20

11

Irena Monach

1.Zajęcia wyrównawcze kl.II oddz.gimnaz.

Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl.III oddz.gimnaz.

Sala10

1

Sobota9,45-10,30(co dwa tyg.)

12

Małgorzata Nieroda

Koło języka niemieckiego kl.III P.G.

Sala 30

1

Czwartek 14,25-15,10

13

Jolanta Piontkowska-Chocha

Terapia pedagogiczna

Salka terapeutyczna

1

Poniedziałek

14,20-15,10

14

Wioletta Siekmak

1.Zajęcia wyrównawcze kl.IV-Vii Sz.P.

2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu kl.III oddz.gimnaz.

Sala 35

1

1

Poniedziałek 14,25-15,10

Środa 13,35-14,20(co dwa tygodnie)

15

Barbara Siemieniuk

Zajęcia wyrównawcze lub dodatkowe (wg.potrzeb)z jęz, angielskiego kl.IV

Sala 30

1

Piątek 12,30-13,15

16

Katarzyna Sałata

Oaza dzieci bożych

2

Sobota

10,00-11,30

17

Leszek Talipski

Koło modelarskie

Sala 10

1

Czwartek

13:40-14:30

18

Halina Woźniak

1.Zajęcia muzyczne

2. Zespół dydaktyczno-wyrównawczy (po wstępnej diagnozie)

Sala 20

1

1

Piątek 10,40-11,25

Środa 13,35-14,20

19

Teresa Wysocka

Szkolny wolontariat

1

Wtorek

13,30-14.20

20

Jadwiga Waszkiewicz

Koło biologiczne

Sala23

2

Poniedziałek 14,25-15,00

21

Elwira Zdunek

1.Zajęcia na basenie kl.IV A, Kl.IV B

2.SKS –Sz.P i oddz.gimnaz.

2

1

Czwartek: 11,45-13,30

Piątek14,20-15,20

22

Artur Dakowicz

1. SKS-piłka nożna dla klas I-III

1

Wtorek 14:25-15:10

23

Monika Woronowicz

ART-TECH

Zajęcia artystyczno-techniczne

świetlica

2

 

Wtorek 13:00-15:00

Środa

13:00-15:00

24

Krzysztof Leśniak

Koło szachowe

 

2

Środa

13:00-15:00