Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Uchwały Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Uchwała Nr  01/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie wyboru Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr  02/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie składki na Fundusz Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr  03/2017/2018

Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie opinii dot, Sprawozdania z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr  04/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Rodziców (po zmianach) Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr  05/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie wyboru członków Rady Rodziców z oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr  06/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie zmiany pełnomocników Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku do dysponowania kontem Rady Rodziców w SBR Bank - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr 07/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Rodziców dotyczącego procedury składania zamówień produktów i usług przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku finansowanych z budżetu Rady Rodziców - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr 08/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie opinii dot. „Programu Wychowawczo-profilaktycznego” Szkoły Podstawowej nr 31 w roku szkolnym 2016/2017 - POBIERZ TU!!!

Uchwała Nr 09/2017/2018

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w sprawie opinii dot. „Regulaminu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych” w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku - POBIERZ TU!!!

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania