Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Projekt „Mały – wielką kulturą Podlasia" jest współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Jest on skierowany do Uczennic i Uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku. Ma na celu rozwój umiejętności społecznych wśród najmłodszych mieszkańców Podlasia, którzy będą odkrywać wielokulturowość swojego regionu w sposób niezwykle interesujący poprzez warsztaty w terenie, zajęcia malarskie oraz stronę internetową. Równie istotnym celem jest wspieranie rodziców/opiekunów prawnych w funkcji wychowawczej poprzez innowacyjne formy nauczania oraz kształtowanie postaw poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie dla innych kultur i tradycji.

Projekt, prowadzony w okresie od 09.02.2015r. do 31.10.2015r. przewiduje realizację 5 wyjazdów edukacyjnych:

1. „Przygody Mośka", wyjazd do Tykocina, zwiedzanie synagogi, udział w warsztatach w celu poznawania kultury żydowskiej

2. „Przygody Dajdżana", wycieczka do Kruszynian, zwiedzanie meczetu, udział w warsztatach w celu poznawania kultury tatarskiej

3. „Przygody Cyryla", wyjazd do Supraśla, zwiedzanie Muzeum Ikon, udział w warsztatach

4. „Przygody Jasia", zwiedzanie Białegostoku, poznawanie historii miasta i zabytków

5. „Przygody Mikołajka", zwiedzanie Hajnówki i Białowieży

We wrześniu i październiku odbędą się zajęcia malarskie obejmujące tematykę projektu. Utworzonych zostanie 6 grup 8-osobowych, w których 2 godzinne zajęcia malarskie poprowadzą artyści plastycy.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 47 uczniów/uczennic klas 1-3 Szkoły Podstawowej Nr 31.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ PROJEKTU:

Mały - wielką kulturą Podlasia

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania