Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Narwiański Park  NarodowyDn. 12 kwietnia 2017r. odbyła się wycieczka
do Narwiańskiego Parku Narodowego.

Park obejmuje swoim zasięgiem Dolinę Górnej Narwi, która ma tu około 3 km szerokości. Rzeka rozdziela się na wiele odnóg tworząc niepowtarzalną plątaninę strumieni i starorzeczy, labirynt wśród wysepek. Z tego też powodu zwana jest „Polską Amazonką”. Symbolem parku jest błotniak stawowy – drapieżny ptak zakładający gniazda w trzcinach.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od wizyty w Kurowie - siedzibie Narwiańskiego Parku Narodowego. W zabytkowym dworku zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze. Słuchaliśmy opowieści o ptakach, ssakach i owadach. Obejrzeliśmy wystawę poświęconą dawnym zajęciom miejscowej ludności.

Następnie mieliśmy zajęcia na ścieżce edukacyjnej „Kładka wśród bagien”. Ścieżka ta przedstawia najważniejsze zbiorowiska roślinne oraz organizmy związane z poszczególnymi siedliskami, ma 1 km długości. Na trasie ustawiono 13 tablic edukacyjnych i zlokalizowano następujące przystanki: rzeka, trzcinowisko, turzycowisko, wilgotne łąki, zarośla wierzbowe i ols .

Po południu nadszedł czas na przeprawę przez Narew. Pojechaliśmy na słynną kładkę Waniewo – Śliwno. Ścieżka przyrodnicza biegnie w poprzek doliny Narwi i obrazuje większość ekosystemów parkowych. Jest to teren bagienny, z natury niedostępny, więc kładka o długości 1050 m pozwoliła nam dotrzeć do „serca” Parku bez konieczności korzystania z łodzi lub kajaka. Niewątpliwą atrakcją tej ścieżki była przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne przy pomocy systemu pomostów i samoobsługowych promów umocowanych na linach.  Mniej więcej pośrodku trasy, w miejscu dawnego zamczyska, weszliśmy na wieżę widokową, z której podziwialiśmy panoramę doliny.

Przy ścieżce znajduje się 5 tablic edukacyjnych, dzięki którym mogliśmy zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi tego obszaru.

Ostatnim etapem naszej wyprawy było pieczenie kiełbasek na ruszcie i wesoła zabawa.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania