Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

Jaś i Małgosia

Projekt „Jaś i Małgosia na tropie łosia" skierowany jest do uczniów kl. II – IV uczących się 
w Szkole Podstawowej Nr 31

Projekt ma na celu:

  • kształtowanie postawy szacunku i dumy ze swojej „małej ojczyzny" poprzez ukazanie wyjątkowości i piękna przyrody Podlasia w sposób atrakcyjny dla dzieci jakim są wycieczki;
  • wychowanie do rozumienia przyrody i konieczności jej ochrony poprzez gry edukacyjne, zajęcia plastyczne, warsztaty i „zielone lekcje" zorganizowane na terenie dwóch Parków Narodowych znajdujących się na Podlasiu;
  • wspieranie rodziców i nauczycieli w ich roli wychowawczej poprzez innowacyjne formy nauczania kształtujące wrażliwość i otwartość dzieci na otaczający je świat.

W ramach projektu realizowanego od 08 lutego do 23 czerwca 2017 r. zaplanowano:

  1. Wycieczkę do Biebrzańskiego Parku Narodowego „Kraina Bagien" dn. 30 marca 2017r.
  2. Wycieczkę do Narwiańskiego Parku Narodowego „ Polska Amazonia" dn. 12 kwietnia 2017r.
  3. Warsztaty plastyczne w miesiącach kwiecień – maj.

Projekt jest współfinansowany przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

Udział w nim jest bezpłatny.

Autor i koordynator projektu
Halina Woźniak

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania