Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROGRAMU PROFILAKTYKI PALENIA TYTONIU
DLA UCZNIÓW KLAS PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 11 W BIAŁYMSTOKU
„ ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE ”

 

LP

ZAKRES DZIAŁAŃ

FORMA REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

1

2

3

4

5

1

Udział w spotkaniu dot. programu „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Szkolenie szkolnego koordynatora.

PSS-E w Białymstoku, Urząd Miejski w Białymstoku, PTOZ o/Białystok

X. 2015r.

2

Poinformowanie nauczycieli o programie i zakresie działań. Zebranie przydatnych informacji od koordynatorów wcześniejszych programów, zawiązanie współpracy z pedagogiem, wychowawcami klas gimnazjum i chętnymi do współpracy.

Forma ustna.

Koordynator programu

XI. 2015r.

3

Opracowanie harmonogramu działań programu profilaktyki palenia tytoniu
dla uczniów klas Publicznego Gimnazjum nr 8 w Białymstoku oraz zaznajomienie z nim uczniów i rodziców oraz nauczycieli.

Forma ustna, pisemna (opublikowanie na stronie internetowej szkoły oraz wyłożenie w pokoju nauczycielskim).

Koordynator programu, wychowawcy.

XII. 2015r.

4

Zajęcia warsztatowe: Poznajmy się bliżej.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

I. 2016r.

5

Zajęcia warsztatowe: Laboratorium ciała.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

II. 2016r.

6

Zajęcia warsztatowe: Naucz się mówić „nie”.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

III. 2016r.

7

Zajęcia warsztatowe: Znajdź właściwe rozwiązanie.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

IV. 2016r.

8

Zajęcia warsztatowe: Uwierz w siebie.

Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego szkoły.

Koordynator programu.

V. 2016r.

9

Omówienie szkód zdrowotnych i społecznych związanych z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu i używaniem innych substancji psychoaktywnych. Wyjaśnienie dlaczego i w jaki sposób należy opierać się presji oraz namowom do używania substancji psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych.

Projekcja filmu o szkodliwości palenia tytoniu oraz omówienie materiału.

Nauczyciel w-f

II semestr

10

Wywiadówki profilaktyczne.

Spotkania rodziców z wychowawcami klas.

Wychowawcy klas.

II semestr

11

Badanie zaangażowania uczniów.

Konkurs plastyczny lub literacki związany z tematem i inne wg. potrzeb (np.: gazetka szkolna).

Koordynator.

II semestr

12

Światowy dzień bez papierosa.

Konkursy sprawdzające wiadomości z zakresu profilaktyki palenia tytoniu.

Koordynator, wychowawcy klas.

31. V.2016r.

13

Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień. Wg. potrzeb indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.

Pogadanki, spotkania indywidualne.

Pedagog szkolny, wg. potrzeb spotkania ze specjalistami.

cały rok szkolny

14

Zaliczenie programu edukacyjnego „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Kwestionariusz dla szkolnego koordynatora programu.

Koordynator.

VI. 2016r.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Odwiedzający