Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Nasza Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

  • Pani Tynkiewicz
  • Pani Małaszewska
  • Pan Wasiluk