Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Nasza kadra

Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym. 

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasza kadra nieustannie motywuje wychowanków do odkrywania świata oraz dba, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie. 

Cała kadra pracująca w naszym Oddziale Przedszkolnym posiada dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci. 

 

 

Joanna Słomska-Witek - nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku  Pedagogika Wczesnoszkolna na Uniwersytecie w Białymstoku.

Moją pasją jest człowiek, odkrywanie unikalności każdego człowieka, jego rozwój i zmiana.
W pracy z dziećmi szczególnie ważne dla mnie jest dobre ich poznanie, nawiązanie kontaktu i towarzyszenie w rozwoju.

Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów.

Radość maluchów, ich rozwój i codzienne postępy napełniają mnie energią i radością, a przebywanie w gronie doświadczonych wychowawców oraz uczestniczenie w kursach i szkoleniach daje mi możliwość rozwoju i zdobywania wszechstronnej wiedzy. Uczestniczę w wielu kursach terapeutycznych. Staram się wkładać całe serce w pracę z dziećmi, a uśmiech na ich twarzach jest dla mnie największą nagrodą.

Prywatnie jestem mamą 2 chłopców: 4-letniego Filipa i 6-letniego Dawida. Od dwóch lat jestem prezesem Fundacji Artan, która zajmuje się szeroko rozumianym coachingiem głównie kobiet i młodzieży oraz młodymi talentami.

 

 

Ewa Treblińska - nauczyciel

 

 

Magdalena Gierejko - nauczyciel

Ukończyłam Wyższą szkołę Pedagogiczną w Białymstoku na wydziale Pedagogika ze specjalizacją opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe Pedagogika Przedszkolna i Pedagogika wczesnoszkolna.

Zarówno na studiach, jak i w trakcie pracy zawodowej zdobyłam wiele doświadczeń dotyczących pracy z dziećmi.. Podejmuje też działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy uczestnicząc w szkoleniach, kursach i warsztatach między innymi : “Dzieci i zjawiska wokół nas. Metody aktywne i ich istota”, ”Kompetencje interpersonalne-komunikacja werbalna i niewerbalna”, “Jak rozwijać kompetencje czytelnicze młodszych dzieci-przygoda z czytaniem”, “Edukacja matematyczna w przedszkolu”, “Jak poznajemy świat? Strategia i mechanizm pamięci a aktywizujące metody nauczania”, “Metoda ruchu rozwijającego W.Sherbone”, “Jak uczyć żeby nauczyć? Dostosowanie strategii, uczenie do typów inteligencji jako sposób na efektywność nauczania”, kurs “Pierwsza pomoc przedmedyczna”, kurs”Kierownik wycieczek szkolnych”

Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w przedszkolu jako nauczyciel. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale także wielką pasją. Jestem osobą otwartą i optymistycznie nastawioną do życia. Maluchy wiedzą , że mogą liczyć na moją pomoc i wsparcie.

W życiu prywatnym jestem mamą dwóch córek Zuzi i Zosi. To one każdego dnia uczą mnie patrzeć na świat oczami dziecka. Uśmiech na twarzy moich wychowanków oraz czynione przez nie postępy są dla mnie najpiękniejszą nagrodą.

 

 

Anna Szwengier-Trochimczuk – woźna oddziałowa

 

 

Agnieszka Paniczko- nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Absolwentka Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Start zawodowy zaczęłam od pracy w świetlicy szkolnej. Istotnym elementem doskonalenia moich umiejętności była praca w żłobku i przedszkolu, gdzie zdobyłam umiejętności, które wykorzystuje wielokrotnie w doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Praca z dziećmi sprawia mi ogromną satysfakcję i codziennie przynosi nowe doświadczenia. Lubię patrzeć jak dzieci się rozwijają, doskonalą zdobyte umiejętności i nabywają nowe. Niezwykle ważne dla mnie jest widzieć radość i zadowolenie dziecka z samodzielnych dokonań. Jestem osobą cierpliwą, kontaktową i zorganizowaną.  Najbardziej cenie sobie szczerość. Swoją wiedzę i umiejętności zawodowe pogłębiam na studiach podyplomowych o kierunku: Oligofrenopedagogika i Zarządzanie Oświatą oraz aktywnie uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

 

 

Ewa Kamieńczuk - pomoc nauczyciela.

Otacza opieką każdego swojego wychowanka i dba o utrzymanie dobrego kontaktu i właściwych relacji z rodzicami dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej wiele przyjemności i satysfakcji . Jest kreatywna i dobrze zorganizowana .Swoje umiejętności kształci na Wyższej Niepaństwowej Szkole Pedagogicznej na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

 

 

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania