Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

kwota – 50 zł na 1-sze dziecko i 30 zł na kolejne

Przedstawiamy zestawienie wpłat z dnia 10/01/2018

Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum

wpłaty/liczba uczniów:
Klasa I a - 9/17
Klasa III a - 8/19
Klasa IV a - 3/17
Klasa IV b - 7/15
Klasa V a - 7/13
Klasa VI a - 3/18
Klasa VII a - 3/17
Klasa II a PG - 2/13
Klasa III a PG - 4/16

Prosimy o wpłacanie kwot w Sekretariacie lub na konto Rady!

Przypominamy, że jeśli 80 % uczniów z klasy wpłaci na Radę Rodziców, klasa będzie mogła przeznaczyć na swoje wydatki (wyjście do kina, na lody itd.) 20% wpłaconej sumy!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Białymstoku, ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

Spółdzielczy Bank Rozwoju, nr konta: 73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania