Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Drogie Dzieci, Młodzieży, Szanowni Rodzice i Przyjaciele!

Gorąco zachęcamy wszystkich do rodzinnej zbiórki makulatury i papieru.

Podpisane kartony (imię, nazwisko, klasa) należy pozostawiać przy kontenerach na tyłach szkoły (wjazd od ulicy Słowiczej). Następnie należy zgłosić ilość dostarczonych kg do Pani ze świetlicy.

Dochód ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeznaczony na następujące cele:

  • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania: dożywiania, odzieży, podręczników,
  • dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
  • finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
  • finansowanie części kosztów zespołów reprezentujących szkołę (np. Stroje sportowe),
  • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  • zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole,
  • finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
  • finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.

Za wszystkie kg makulatury i Wasz wysiłek serdecznie dziękujemy

Rada Rodziców

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania