Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

OGŁOSZENIE

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Rada Rodziców SP nr 31 z oddziałami przedszkolnymi im. Janusza Korczaka w Białymstoku, ustanowiła składkę na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

w wysokości:

 • 80 zł na pierwsze dziecko
 • 50 zł na drugie dziecko
 • Trzecie i każde kolejne dziecko zostaje zwolnione z opłaty

 

Składkę prosimy wpłacać na konto Rady Rodziców:

 

    Spółdzielczy Bank Rozwoju 73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

 

W treści przelewu proszę wpisać imię, nazwisko ucznia/przedszkolaka, klasa/grupa

 

 

                                                                                                         Dziękujemy za wpłaty

                                                                                                                          Rada Rodziców

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!!!!!

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 ZESTAWIENIE WPŁAT - WEJDŹ TU !!!

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31  W BIAŁYMSTOKU USTANOWIŁA WYSOKOŚĆ SKŁADKI  

NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

     1. PIERWSZE DZIECKO-70 ZŁ

     2.DRUGIE DZIECKO-50 ZŁ

    3. TRZECIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO ZOSTAJE ZWOLNIONE Z OPŁATY

 

DANE DO PRZELEWU:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W BIAŁYMSTOKU

UL.ŻURAWIA 12 ,15-540 BIAŁYSTOK

Tytułem:

Wpłata na Radę Rodziców ( imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka ,klasa/grupa)

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU:

73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

 

Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku, w roku szkolnym 2019/2020.

W imieniu ustępującej Rady Rodziców przedkładam sprawozdanie z działalności Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku za rok szkolny 2019/2020.

 

W dniu 16.09.2019r. na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym zostały wybrane nowe władze Rady Rodziców w następującym składzie:

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – Dorota Zabłocka-Żuk

Zastępca Przewodniczącej – Izabela Dembińska

Skarbnik – Agnieszka Kraszewska

 

Anna Orłowska-Zdanowicz

Renata Ignatowicz

Julita Sakowska

Jan Maracz

Maciej Rowiński-Jabłokow

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 zebrań Rady Rodziców.

W zebraniach Rady Rodziców uczestniczył mgr Henryk Paliwoda, Dyrektor SP. 31.

 

 • Rada Rodziców kontynuowała racjonalną gospodarkę i planowanie finansów, którymi dysponowała. W związku z tym przeprowadzono:
 • Zbiórkę pieniędzy na Radę Rodziców w wysokości 70 PLN na 1-sze dziecko i 50 PLN na drugie dziecko (zysk: 3960 PLN)
 • Zorganizowano Festyn Rodzinny (zysk: 674,90 PLN)
 • Akcja popcorn (zysk: 116,01 PLN)
 • Warsztaty i kiermasz bożonarodzeniowy (zysk: 912 PLN, co stanowiło 40%-364,80zł z ogólnego przychodu z akcji – pozostała kwota zadysponowana na świetlicę szkolną)
 • Akcja galaretka i popcorn (zysk: 285 PLN)
 • Uzyskano darowiznę (zysk: 1080 PLN)
 • Akcja galaretka (zysk: 170 PLN)

 

Zebrano łącznie: 6117,91 PLN

Wpłaty na konto RR -3960 PLN

Wpływy z akcji RR-2157,91 PLN

Wydano łącznie: 3354,45 PLN

Na koncie zostało- 2896,33 PLN

Z akcji zostało- 170 PLN

 

 • RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 SFINANSOWAŁA:

 

 • TABLICE KORKOWE 3 SZT.-450 ZŁ
 • DZIEŃ NAUCZYCIELA-161,08 ZŁ
 • ZAKUP GALARETEK I POPCORNU NA AKCJE-148,57 ZŁ
 • GALARETKI Z PROMOCJI NA II SEMESTR-29,80 ZŁ
 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ŚNIADANIA 40 SZT. DROŻDŻÓWEK-48ZŁ
 • LISTWA ZASILAJĄCA DLA KL.II-99,99ZŁ
 • DYPLOMY ZA KONKURS-24,20 ZŁ
 • CUKIERKI NA MIKOŁAJKI-44,31 ZŁ
 • POCZĘSTUNEK NA WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE-21,93 ZŁ
 • STRÓJ MIKOŁAJA I RZECZY NA WARSZTATY-129,52 ZŁ
 • GRY DO KL.I-122,34 ZŁ
 • KAJA NAGRODY-390,30 ZŁ
 • KAJA MEDALE-33,45 ZŁ
 • TACKI,KUBKI NA DZIEŃ BABCI-20,83 ZŁ
 • POCZĘSTUNEK NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA-61,46 ZŁ
 • MAPA GEOGRAFICZNA DLA KL.I-77,68 ZŁ
 • DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY-106,62 ZŁ
 • KSIĄŻKI NA KONIEC ROKU 2019/2020 DLA KL.I,II,III-547,46 ZŁ
 • STATUETKI NA KONIEC ROKU 2019/2020 DLA KL.V-VIII-636,75ZŁ

 

 • Rada Rodziców zaopiniowała na wniosek Dyrekcji SP. 31 pozytywnie dorobek zawodowy -. PANI ELWIRY BARBARY ZDUNEK,PANI EMILII TWORKOWSKIEJ,PANI MAGDALENY GIEREJKO,PANI JOLANTY PIONTKOWSKIEJ-CHOCHA

 

        Rada Rodziców pragnie złożyć szczególne podziękowania wszystkim Rodzicom włączającym się w akcje przeprowadzane przez Radę na terenie szkoły.

        Rada Rodziców pragnie podziękować także Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły, którzy wsparli nas życzliwością i pomocą w realizacji podjętych działań.

Rada Rodziców składa podziękowania także Dyrektorowi, Henrykowi Paliwodzie, za współpracę i życzliwość.

Przewodnicząca Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

                                                                     Białystok 29.09..2020

                                                                    Dorota Zabłocka-Żuk

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BIAŁYMSTOKU USTANOWIŁA WYSOKOŚĆ SKŁADKI  NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. PIERWSZE DZIECKO-70 ZŁ

2. DRUGIE DZIECKO-50 ZŁ

3. TRZECIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO ZOSTAJE ZWOLNIONE Z OPŁATY

 

DANE DO PRZELEWU:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W BIAŁYMSTOKU

UL.ŻURAWIA 12 ,15-540 BIAŁYSTOK

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców ( imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka ,klasa/grupa)

 

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU:

73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 W BIAŁYMSTOKU USTANOWIŁA WYSOKOŚĆ SKŁADKI  NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

1. PIERWSZE DZIECKO-70 ZŁ

2. DRUGIE DZIECKO-50 ZŁ

3. TRZECIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO ZOSTAJE ZWOLNIONE Z OPŁATY

 

DANE DO PRZELEWU:

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W BIAŁYMSTOKU

UL.ŻURAWIA 12 ,15-540 BIAŁYSTOK

Tytułem: Wpłata na Radę Rodziców ( imię i nazwisko ucznia/przedszkolaka ,klasa/grupa)

 

SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU:

73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

1 STAN KONTA NA DZIEŃ 09.02.2020r. 4101,39 zł -250 zł darowizna dla szkoły = 3851,39 zł
kl. I - 9 osób
kl.II - 5 osób
kl.III - 11 osób
kl.V - 8 osób
kl.VI A - 3 osób
kl.VI B -6 osób
kl.VII - 1 osoba
kl.VIII - 1 osoba
⦁ Wpłaciło 44 uczniów w tym jedna osoba z przedszkola

We wtorek 13 listopada zapraszamy wszystkie łasuchy do sklepiku szkolnego na słodką galaretkę. Za drobną opłatą będzie można skosztować małe co nieco. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły.

Wszystkie osoby, które zechcą wspomóc naszą akcję wyrobem własnego autorstwa, prosimy o  dostarczenie go do szkoły w dniu kiermaszu.

Gorąco zachęcamy Was do aktywnego uczestnictwa w tej słodkiej inicjatywie.

Serdecznie zapraszamy
Rada Rodziców

Podpisane kartony (imię, nazwisko, klasa) należy pozostawiać przy kontenerach na tyłach szkoły (wjazd od ulicy Słowiczej). Następnie należy zgłosić ilość dostarczonych kg do Pani ze świetlicy.

Dochód ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2018/2019 zostanie przeznaczony na następujące cele:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania: dożywiania, odzieży, podręczników,
 • dofinansowania konkursów, zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym,
 • finansowanie kosztów wyjazdów uczniów reprezentujących szkołę na zawody, konkursy i inne imprezy,
 • finansowanie części kosztów zespołów  reprezentujących szkołę (np. Stroje sportowe),
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
 • zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na zakończenie roku szkolnego,
 • dofinansowanie imprez okolicznościowych organizowanych w szkole,
 • finansowanie własnych projektów rady rodziców, jak doposażenie pracowni lub gabinetu przedmiotowego, doposażenia szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, itp.
 • finansowanie wydatków uznanych przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.

W szatni każdej klasy znajduje się oznakowany karton z wymiennym workiem, do którego prosimy wrzucać puste, zgniecione puszki po napojach. Zapełnione worki będą każdorazowo ważone oraz opisywane klasą, która zebrała aluminiowy odpad. Odpady będzie odbierała firma Bi-Met. Dochód ze sprzedaży surowców wtórnych będzie przeznaczony w całości na potrzeby każdej z klas uczestniczących w tej akcji.

Poza korzyściami materialnymi, ważne są także inne korzyści płynące z recyklingu:

 •  bezpłatne pozbycie się odpadów z gospodarstw domowych (nawet ponad 80 procent)
 • redukcja ilości odpadów na wysypiskach i zmniejszenie kosztów ich utrzymania przez gminy
 • mniejsze obciążenie środowiska naturalnego (m.in. wody, powietrza, gleb)
 • ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych na wysypiskach
 • obniżenie zużycia surowców naturalnych
 • ponowne wykorzystanie materiałów i surowców lub ich przetworzenie na nowe
 • zmniejszenie zużycia energii i redukcja wydatków.

Za wszystkie kg aluminium i Wasz wysiłek serdecznie dziękujemy

Rada Rodziców

Zieleń sprzyja lepszej koncentracji w czasie zajęć lekcyjnych i dobremu samopoczuciu podczas przerw.

Jeśli masz w domu kwiaty doniczkowe / niepotrzebne kwietniki / stojaki na kwiaty / kwietniki mocowane do ścian / doniczki – podziel się nimi ze Szkołą.

Rada Rodziców jest organizatorem akcji „Zielona Szkoła”. Sprawmy, aby nasza Szkoła się zazieleniła, przez co stała się miejscem bardziej przyjaznym do nauki i do pracy.

Dziękujemy za wsparcie
Rada Rodziców

We wtorek 29 czerwca, podczas festynu, odbył się w naszej Szkole kiermasz ciast. W związku z tym, konto funduszu Rady Rodziców wzbogaciło się o 248,00 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim wspaniałym Paniom, które dostarczyły na ten dzień swoje wypieki i inne słodkości, a kupującym za tak liczne odwiedzanie naszego sklepiku.

Była to ostatnia w tym roku szkolnym taka akcja. Zebrane w ten sposób pieniążki zostaną przeznaczone na potrzeby Szkoły.

Wdzięczna Rada Rodziców

Przypominamy o wpłatach na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

kwota – 50 zł na 1-sze dziecko i 30 zł na kolejne

Przedstawiamy zestawienie wpłat z dnia 10/01/2018

Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjum

wpłaty/liczba uczniów:
Klasa I a - 9/17
Klasa III a - 8/19
Klasa IV a - 3/17
Klasa IV b - 7/15
Klasa V a - 7/13
Klasa VI a - 3/18
Klasa VII a - 3/17
Klasa II a PG - 2/13
Klasa III a PG - 4/16

Prosimy o wpłacanie kwot w Sekretariacie lub na konto Rady!

Przypominamy, że jeśli 80 % uczniów z klasy wpłaci na Radę Rodziców, klasa będzie mogła przeznaczyć na swoje wydatki (wyjście do kina, na lody itd.) 20% wpłaconej sumy!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 w Białymstoku, ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok

Spółdzielczy Bank Rozwoju, nr konta: 73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

Prezydium:

 • Przewodnicząca: Julita Sitniewska
 • Zastępca Przewodniczącej: Izabela Dembińska
 • Sekretarz: Izabela Majewska
 • Skarbnik: Andrzej Idźkowski

Komisja Rewizyjna:

 • Elżbieta Zajkowska
 • Ewa Chrzanowska

Pozostali Członkowie Rady Rodziców:

 • Emilia Bezubik
 • Magdalena Chwiećko
 • Małgorzata Dudzicz-Dubicka
 • Agata Gierdo
 • Katarzyna Konstantynowicz
 • Magdalena Kurnicka
 • Wanda Szuciło
 • Katarzyna Szwagierek

Drogie Dzieci, Młodzieży, Szanowni Rodzice i Przyjaciele!

Gorąco zachęcamy wszystkich do rodzinnej zbiórki makulatury i papieru.

Podpisane kartony (imię, nazwisko, klasa) należy pozostawiać przy kontenerach na tyłach szkoły (wjazd od ulicy Słowiczej). Następnie należy zgłosić ilość dostarczonych kg do Pani ze świetlicy.

Dochód ze sprzedaży makulatury w roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeznaczony na następujące cele:

Czytaj więcej...

Sprawozdania z działalności RR w roku 2016/2017

Aby pobrać sprawozdanie KLIKNIJ TU!!!

plnZestawienia wpływów, wydatków oraz potrzeb szkoły, jakie są realizowane przez Radę Rodziców.

POBIERZ PLIK W FORMACIE XLS

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku

ul. Żurawia 12
15-540 Białystok

Numer rachunku Spółdzielczy Bank Rozwoju:

73 8769 0002 0156 3968 2000 0010

plnZestawienia wpływów, wydatków oraz potrzeb szkoły, jakie są realizowane przez Radę Rodziców.

POBIERZ PLIK W FORMACIE XLS

plnZestawienia wpływów, wydatków oraz potrzeb szkoły, jakie są realizowane przez Radę Rodziców.

POBIERZ PLIK W FORMACIE PDF

Drodzy Rodzice,

Rada Rodziców chciałaby Państwa poinformować, iż nowy regulamin Rady Rodziców zawiera szczegółowy zapis dotyczący wydatkowania środków pochodzących ze składki rodziców. Mamy wielką nadzieję, że do końca grudnia 2016 r. uda nam się zebrać składkę od każdego ucznia. Kwotę 30 PLN/dziecko należy wpłacać do przewodniczących Rad Oddziałowych poszczególnych klas.

§ 24 Ramowy preliminarz wydatków rady rodziców

Czytaj więcej...

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania