Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Klauzula informacyjna

kliknij i pobierz dokument

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12 15-540 Białystok
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..p|, tei. 601 441 374 (godz. 8-16) dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do wykonywania świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych
 3. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Podstawowej Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.

 

Klauzula informacyjna - dane dzieci 

kliknij i pobierz dokument

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych ucznia/słuchacza jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12 15-540 Białystok
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
 3. dane osobowe przetwarzane będą W celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza Świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
 4. dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
 5. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
 6. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych.

 

Klauzula informacyjna - dane rodziców/opiekunów prawnych 

kliknij i pobierz dokument

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych). informuję, iż:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12 15-540 Białystok
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 601 441 374 (godz. 8-16)
 3. dane osobowe przetwarzane będą W celu i zakresie niezbędnym do wykonywania na rzecz ucznia/słuchacza świadczen opiekuńczo-wychowawczych i realizowania zadań oświatowych wymienionych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, na podstawie art. 14 ust 1;
 4. odbiorcą danych osobowych będą osoby wykonujące pracę na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku w zakresie związanym z działalnością opiekuńczą, wychowawczą i oświatową;
 5. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. dane osobowe będą przechowywane przez okres uczęszczania do szkoły;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie danych osobowych ucznia/słuchacza jest warunkiem udzielenia uczniowi/słuchaczowi świadczeń opiekuńczych, wychowawczych i oświatowych, warunkiem ustalenia opiekunów prawnych ucznia/słuchacza oraz traktowania Pana/Pani jako opiekuna prawnego.

 

 

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania