Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

 Zwariowany świat barw wesoła plastyka

 

Autorka innowacji:

mgr Barbara Radomyska

 

         Inspiracją do wprowadzenia innowacji w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku było wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym dzieci. Dążymy do tego, aby aktywność twórcza dziecka rozwijała się w każdym podejmowanym przez nie działaniu.

        Innowacja polegała na zaktywizowaniu uczniów do twórczych postaw poprzez działalność plastyczno - techniczną, stwarzaniu uczniom możliwości  samorealizacji i przyjemnego spędzania wolnego czasu.  Zaznajomienie z niestosowanymi dotychczas materiałami pozwoliło na swobodną ekspresję twórczą i rozwijanie motoryki małej uczniów. Metody dydaktyczne stosowane podczas realizacji założeń innowacji zaktywizowały uczniów do pracy oraz wykształciły w nich nowe umiejętności i kompetencje.

     Podstawowym celem innowacji było wprowadzenie dziecka w świat sztuki. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik dzieci mogły poznać otaczający świat wszystkimi zmysłami.

      Zagadnienia innowacji pedagogicznej zostały opracowane i zrealizowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego. Zrealizowano 18 bloków tematycznych oraz dodatkowo dwa wyjścia do Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku, gdzie uczniowie  zapoznali się z prawdziwymi dziełami sztuki.

       Innowacja pedagogiczna „Zwariowany świat barw – wesoła plastyka” przyniosła pozytywne efekty zarówno dla samych uczestników, jak i wpłynęła na pracę placówki poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły dzięki wykorzystaniu różnorodnych technik i metod pracy podczas realizacji innowacji pedagogicznej.

       Innowacja pedagogiczna „Zwariowany świat barw – wesoła plastyka” odniosła sukces według nauczycielki realizującej ją, samych uczniów oraz rodziców, którzy byli zachwyceni wytworami dzieł swoich dzieci oraz ich nieszablonowością w wykonaniu.

 


Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania