Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

"Oto stoję przed wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję
i naszą ufność w Matkę Chrystusa i Matkę Kościoła."
(św. Jan Paweł II)

 

W niedzielę, 11 października, obchodziliśmy XX Dzień Papieski.
W tym roku przebiegał on pod hasłem Totus Tuus - Cały Twój.  Hasło to nawiązuje do zawołania, które wybrał biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież,  Jan Paweł II, zawierzając całe swoje życie i posługę pasterską Maryi.
         Z okazji Dnia Papieskiego, na terenie całej Polski  podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu wyrażenie wdzięczności za dar Papieża Polaka. Jedną z nich jest akcja charytatywna - zbiórka pieniędzy na Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dzięki niej, 2 tys. młodych, utalentowanych ludzi
z niezamożnych rodzin korzysta z pomocy materialnej, by rozwijać swoje talenty budując w ten sposób "żywy pomnik" Jana Pawła II.
Do akcji włączyli się Wolontariusze z naszej Szkoły. Nie szczędząc czasu i sił, w sobotnie popołudnie, kwestowali na Osiedlu Dojlidy. Jednocześnie zachęcali do głosowania na projekt budowy placu zabaw i siłowni pod chmurką na terenie naszej placówki.

Wolontariuszom i wszystkim, którzy w jakikolwiek wsparli naszą "działalność", SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania