Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Sukces innowacji wdrażanej w roku szkolnym 2019/ 2020.

Pomysł opracowania innowacji pt. „Taki duży, taki mały może kumplem być” narodził się  w wyniku wieloletnich obserwacji   nauczycielek  na temat  adaptacji dzieci przedszkolnych do nauki w systemie szkolnym oraz procesu budowania prawidłowych relacji pomiędzy dziećmi młodszymi i starszymi.

Innowacja skierowana była do dzieci 6-letnich z oddziału przedszkolnego „Mądre Sówki” czyli  przyszłych uczniów kl. I  i do  9-letnich uczniów kl. III. Zaplanowane zajęcia miały obejmować po dwa spotkania w miesiącu od stycznia do czerwca w budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białymstoku.

Główne cele innowacji:

  • Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w obszarze emocjonalnym, społecznym i poznawczym
  • Pomoc w przygotowaniu dzieci z przedszkola do pełnienia nowej dla nich roli ucznia szkoły podstawowej.
  • Stworzenie płaszczyzny współpracy nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej w procesie przejścia progu szkolnego przez dziecko.

Zajęcia edukacyjne miały na celu doskonalenie współpracy i chęci pomocy w nauce dzieciom młodszym, rozwijanie umiejętności obdarzania uwagą innych dzieci, rozwijanie umiejętności komunikacji  oraz budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa między przedszkolakami a uczniami. Wspólne spotkania, rozmowy, zabawy i  gry integracyjne  podobały się zarówno dzieciom starszym jak i młodszym. Uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i przekazać ją młodszym dzieciom, z kolei przedszkolaki były bardzo zadowolone, że mogły być w zespole dzieci starszych i bardzo się angażowały.    

Wczorajsze przedszkolaki, a dzisiejsi pierwszoklasiści bez problemów zaadaptowali się do rzeczywistości szkolnej. Czują się tu swobodnie. Próg szkolny przekroczyli bezstresowoJ

Ubiegłoroczna klasa III, a obecnie klasa IV może odczuwać satysfakcję z dobrze wypełnionej misji starszego, opiekuńczego kolegi. Brawo!

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania