Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

OPŁATY ZA OBIADY wyłącznie na rachunek
bankowy szkoły

Wpłaty za m-c MARZEC 2020r.

od dn. 01  MARCA 2020r. do dn.  05  MARCA 2020r.

Nazwa odbiorcy:   Szkoła Podstawowa Nr 31 im. J. Korczaka w Białymstoku

ul. Żurawia 12  15-540  Białystok

Numer rachunku:  66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

Tytułem:  wpłata za obiady  za  miesiąc (podać miesiąc) 2020 r.   imię i nazwisko ucznia, kl.

PROSIMY O TERM INOWE WPŁATY!!!!

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania