Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

W poniedziałek (10 lutego 2020roku) o godz. 12.00 pod białostockim Pomnikiem - Grobem Nieznanego Sybiraka przy ulicy Piastowskiej w Białymstoku odbyły się oficjalne uroczystości miejskie związane z rocznicą deportacji. W południe zostały także uruchomione miejskie syreny alarmowe upamiętniające wywózki na Sybir. We wspólnych modlitwach, wspomnieniach i złożeniu czci i pamięci Sybiraków pod postacią zniczy i kwiatów, uczestniczyli przedstawiciele naszej społeczności szkolnej – Poczet Sztandarowy SP 31 z opiekunem.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania