Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

W dniu 22.11.2019r.odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści z pomocą Pani Basi Radomyskiej zaprezentowali swój program artystyczny. Śpiewając piosenki, tańcząc oraz deklamując wiersze udowodnili, że jest to szczególnie ważne wydarzenie dla każdego ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku.
Niezwykle podniosłym momentem podczas uroczystości było złożenie przyrzeczenia na sztandar szkoły oraz pasowanie na ucznia.
Ta szkolna uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, rodzicom wiele wzruszeń, a dyrekcji i nauczycielom dumy i radości z nowo przyjętych uczniów.

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania