Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

20 listopada 2019 roku obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Janusz Korczak - miłośnik medycyny, literatury i ludzi. Nad wszystko ukochał najsłabszych i najmniejszych – dzieci. Świętując wspólnie nadanie szkole jego imię wzięliśmy udział w uroczystej akademii, licznych konkursach oraz wspólnym śpiewaniu. Nawiązując do zainteresowań oraz aktywności zawodowej Janusz Korczaka podjęliśmy także trud włączenia się w akcje świętowania nadania 30-lecia uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Nawiązując współpracę z UNICEF włączyliśmy się do akcji „Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. Harmonogram działań objął następujące działalności:

  • wszyscy pracownicy i uczniowie ubrani na galowo wykonali kotyliony w kolorze błękitnym, które z dumą nosili przez cały dzień;
  • przez cały dzień odbywała się zbiórka charytatywna na rzecz dzieci z Afryki „Prezent bez pudła” pod hasłem „Drugie śniadanie dla dzieci z Afryki”, w której uczniowie, rodzice
    i pracownicy szkoły zamiast zakupu drugiego śniadania pieniądze na ten cel wrzucali do specjalnie oznakowanych puszek;
  • w klasach odbywały się projekcje filmów o prawach dziecka oraz prezentacje o prawach dziecka udostępnione przez UNICEF oraz przygotowane przez samych wychowawców;
  • sprawdzianem umiejętności słuchania oraz własnych wiadomości był udział w quizach Kahoot przygotowanych przez UNICEF, a najlepsi z poszczególnych klas otrzymali drobne upominki;
  • rozstrzygnięto ogłoszony wcześniej ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Prawa dziecka znam. Jak z nich korzystam?”, który zakończył wernisaż w holu szkolnym;
  • na zakończenie uczniowie w ramach „dnia otwartych drzwi” mieli możliwość swobodnej rozmowy z wychowawcami o prawach dziecka i własnych potrzebach;
  • SP 31 przyłączyło się także do wspólnego świętowania na terenie miasta Białystok – uczniowie klasy I wykonali prace konkursowe pod hasłem „Dla każdego dziecka-dzieciństwo”, reprezentanci szkoły z opiekunem wzięli udział w spotkaniu wszystkich placówek oświatowych oraz projekcie „Miasto Białystok przyjazne dzieciom”, dzieci z przedszkola mieszczącego się w szkole zapoznały się z prawami dziecka, wykonały plakat „Mam prawo do…”, utworzyły „Łańcuch Przyjaźni” i wspólnie bawiły się w rytmach dziecięcych piosenek. 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania