Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

 

 

W naszej szkole już po raz ósmy odbył się konkurs literacko – plastyczny „Literkowe zabawy” zorganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Dysleksja to zaburzenie objawiające się trudnościami w nauce czytania i pisania u dzieci, które nie powinny mieć z taką nauką problemów - są normalnie rozwinięte intelektualnie, nie mają żadnych poważnych wad wzroku i słuchu ani schorzeń neurologicznych, są otoczone w szkole prawidłową opieką dydaktyczną i nie są zaniedbane środowiskowo.  źródło:                          http://www.bpp.com.pl/?left=dysleksja&right=dysleksja

Zainteresowanych zachęcamy do poczytania nt. dysleksji. Nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie J

                                                                                      Organizatorki konkursu Halina Woźniak i Dżanetta Murawska

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania