Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2018 r. BĘDĄ PRZYJMOWANE

1 i 2 października 2018 r. (poniedziałek i wtorek)

WPŁATY PRZELEWEM INTERNETOWYM:

od 01 do 05 października 2018 r.

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12 15-540 Białystok

Numer rachunku: 66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc (podać miesiąc) 2018 r. imię i nazwisko ucznia

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!!

KWOTY:

 

Ilość obiadów

Cena

Wartość obiadów w miesiącu październiku 2018 r.

Uczeń Szkoły Podstawowej Kl. I-II-IV-VII-VIII

22

3,30

77,00 zł

Uczeń Szkoły Podstawowej Kl. VA i VB, VI (minus odpis za 27.09.2018)

21

3,30

73,70 zł 

Uczeń Szkoły Podstawowej kl. II i III gimnazjum

22

3,30

77,00 zł

Personel

22

8,20

180,40 zł