Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

WPŁATY ZA OBIADY ZA MIESIĄC MAJ 2018 r. BĘDĄ PRZYJMOWANE

7 i 8 maja 2018 r. (poniedziałek i wtorek)

WPŁATY PRZELEWEM INTERNETOWYM:

od 01 do 08 maja 2018 r.

Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku ul. Żurawia 12 15-540 Białystok

Numer rachunku: 66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

Tytułem: wpłata za obiady za miesiąc (podać miesiąc) 2018 r. imię i nazwisko ucznia

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!!

RODZICE UCZNIÓW, KTÓRYM ZGŁOSZENO ODPIS W M-CU MARCU PROSZENI SĄ O KNTAKT TEL. 85-74-16-923 W CELU UZGODNIENIA KWOTY DO WPŁATY ZA M-C KWIECIEŃ 2018 R.

KWOTY:

 

Ilość obiadów

Cena

Wartość obiadów w miesiącu kwietniu 2018 r.

Uczeń Szkoły Podstawowej Kl. I-VII

18

3,30

59,40 zł

Uczeń Szkoły Podstawowej

kl. IVa, IVb, V, VI,VII (wyjeżdżający na wycieczkę 
w dn. 16-18. 05.2018r.)

 15 3,30 49,50 zł 

Uczeń Szkoły Podstawowej kl. II i III gimnazjum

18

3,30

59,40 zł

Personel

18

8,20

147,60 zł