Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

     Konsultacje

 

30.05.2022 (poniedziałek) godz.16.00 - 17.30

  

     E. Piast- Szlubowska - język polski s.34

     E. Tworkowska – przyroda, biologia, geografia s.35

     A. Bielicka- Skowrońska - historia, wos s.33

     D. Murawska – plastyka, muzyka s.32

     J. Piontkowska- Chocha – doradztwo zawodowe, pedagog - gab. pedagoga

     E. Zdunek – wychowanie fizyczne - s.31

     D. Dąbrowski - język niemiecki s.30

 

31.05.2022 (wtorek) godz.16.00 - 17.30

 

     K. Baranowska - język polski s.34

     B. Siemieniuk - język angielski s.35

     H. Paliwoda – historia, wos s.33

     K. Chołko - język angielski s.30

     E. Trzciński - informatyka, technika s. 29

     K. Sałata - religia katolicka s.36

     A. Chrabołowska - matematyka s.31

     A. Król - fizyka, chemia s.32

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania