Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

 

   W ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przypadającego w listopadzie, odbył się Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Dziecko oczami Janusza Korczaka”. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów klas I – III z całego województwa podlaskiego.

   Głównym założeniem organizatorów konkursu było zwrócenie uwagi najmłodszych na działalność i postawę wielkiego człowieka, jakim był Janusz Korczak. Cieszy fakt, że uczniowie z województwa podlaskiego już od najmłodszych lat interesują się historią, a zarazem rozwijają swoje talenty artystyczne.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny został objęty:

- Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

- Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku

- Patronatem Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 

Nagrody konkursowe zostały ufundowane przez:

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- Urząd Miejski w Białymstoku

Spośród wielu prac, które napłynęły do siedziby Szkoły Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka

w Białymstoku, wyłoniono i nagrodzono następujące osoby:

 

WYNIKI W KATEGORII KLAS PIERWSZYCH

 

I miejsce

Miłosz Kociukow

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Łubinie Kościelnym

II miejsce

Marcin Kruszewski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Łubinie Kościelnym

III miejsce

Aleksandra Stolarewska

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Wyróżnienie

Szymon Reńko

Szkoła Podstawowa nr 12

Wyróżnienie

Dawid Szałyński

Szkoła Podstawowa nr 38

WYNIKI W KATEGORII KLAS DRUGICH

I miejsce

Anna Bartnicka

Szkoła Podstawowa nr 31

im. Janusza Korczaka

II miejsce

Kamila Zawadzka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Łubinie Kościelnym

III miejsce

Oliwia Piotrowska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Łubinie Kościelnym

Wyróżnienie

Juliusz Proskin

Szkoła Podstawowa nr 31

im. Janusza Korczaka

Wyróżnienie

Grzegorz Borowski

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

w Łubinie Kościelnym

 

WYNIKI W KATEGORII KLAS TRZECICH

I miejsce

Franciszek Zaremba

Szkoła Podstawowa nr 48

I miejsce

Gabriela Radzajewska

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Kochanowskiego w Mońkach

II miejsce

Marlena Nowakowska

Szkoła Podstawowa nr 20

III miejsce

Zuzanna Samojlik

Szkoła Podstawowa nr 31

Wyróżnienie

Aleksandra Gieniusz

Szkoła Podstawowa nr 31

Wyróżnienie

Karolina Busłowska

Szkoła Podstawowa nr 12

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM

 I GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

 

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania