Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

O tym, jaką wartość ma przyjaźń dowiedziały się dzieci z klasy I, II  i  III podczas wizyty w kinie w dn. 14 X 2021r.

Uczniowie kl.I-II obejrzeli film pt. „Jak rozmawiać z psem”, a uczniowie kl.III -  „Ron Usterka”.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania