Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Przygotowując się do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która miała miejsce 12 IX br., nasi uczniowie mieli okazję podczas katechez poznać życie i działalność tego wielkiego Polaka. Dowiedzieli się, że nawet rok 2001, uchwałą Sejmu, został poświęcony Prymasowi Tysiąclecia za jego zasługi dla naszej Ojczyzny:
W 100. rocznicę urodzin kardynała Stefana Wyszyńskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie uczcić tego Wielkiego Polaka, kapłana i męża stanu, którego życie i działalność wpisały się na trwałe do historii naszej Ojczyzny. Jego nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu pozostają aktualne i mają szczególne znaczenie dla odradzającej się III Rzeczypospolitej.

Cieszy fakt, że uczniowie kl. VIII i V, zainspirowani postacią Księdza Prymasa chcąc oddać mu hołd,
skorzystali z możliwości zwiedzenia dwóch wystaw: w Archidiecezjalnym Muzeum i Archiwum (kl. VIII) oraz w Centrum Wystawienniczym (kl. V). Wśród licznie zgromadzonych pamiątek były zdjęcia z pobytu kardynała Wyszyńskiego na naszych terenach, rzeczy, z których korzystał, tron, na którym siedział, obraz Matki Bożej Częstochowskiej przez niego poświęcony i podpisany, prowadzona korespondencja, monety okolicznościowe, itp.

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania