Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

- Przez cały rok szkolny pomagaliśmy w pozyskaniu środków materialnych na leczenie Kubusia Suchodoły: zbieraliśmy kasztany (ok. 500 kg), nakrętki, fanty na loterię.
Cieszymy się, że mamy w tym dziele swój udział, ponieważ udało się zebrać potrzebną kwotę na pomoc Kubusiowi choremu na SM !!!
- Zbieraliśmy nakrętki na leczenie Nikosia.
- Braliśmy udział w ulicznej zbiórce pieniędzy na Dzieło Nowego Tysiąclecia (była już o tym wzmianka na stronie szkoły)
- Zorganizowaliśmy obchody Dnia Papieskiego połączone z materialnym wsparciem Dzieła Nowego Tysiąclecia (jest na stronie szkoły)
- Przeprowadziliśmy uliczną i przykościelną (kościół pw. Chrystusa Króla) zbiórkę głosów na projekt "Rekreacja u Korczaka".
Dzięki licznemu poparciu naszego projektu będziemy cieszyć się nowym placem zabaw i siłownią "pod chmurką" przy naszej szkole !!!
- Wzięliśmy udział w akcji "Razem na Święta": przygotowaliśmy kartki świąteczne z życzeniami dla podopiecznych DPS-u w Izbicy Kujawskiej, zrobiliśmy gwiazdy z życzeniami i dostarczyliśmy je do kilku szpitali, noclegowni, hospicjum, do ludzi chorych i samotnych, nagraliśmy kolędy i rozesłaliśmy nagranie do misjonarek i ich podopiecznych w Afryce i na Syberii oraz do DPS-u prowadzonego przez Siostry od Aniołów w Jeżowem.
- Pomogliśmy w organizacji Dnia Dziecka przy parafii pw. Chrystusa Króla
- Nasi najmłodsi wolontariusze (Julia - obecnie kl. II, Miłosz - kl. I i Marysia - "0")  podjęli się wcielenia w rolę Dzieci Fatimskich: Łucji, Hiacynty i Franciszka i począwszy od maja do września, w odpowiednich strojach, każdego 13-go dnia miesiąca brali udział w procesji fatimskiej.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM WOLONTARIUSZOM ZA OKAZANE DOBRO
I ZAPRASZAMY DO PODEJMOWANIA NOWYCH WYZWAŃ

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania