Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

 

Dzieci z kl. 1  i  kl. 2   w dn. 18 stycznia 2022r. 

bawiły się  wyśmienicie  w FABRYCE MISIA.

Były tańce, konkursy i oczywiście  zabawy we

wszystkich strefach FABRYKI. Dzieci spotkały się też

z Olafem z Krainy Lodu.

Kulminacyjnym punktem balu była wizyta                    

     Św. Mikołaja z workiem pełnym prezentów!

Ach, co to był za bal!

Czytaj więcej...

BAL KARNAWAŁOWY W KLASIE III

 

 

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków, smaków i zabaw tradycja. W dniu 18.01.2022 roku uczniowie klasy III uczestniczyli w klasowym balu karnawałowym. 

Na pięknie udekorowanej sali pojawiły się kolorowe postacie. Każdy kostium był niepowtarzalny

i wyjątkowy.

Początek zabawy uczniowie zaczęli się od gry integracyjnej „Tajna Misja w Szkole”, której celem była nauka współpracy poprzez zabawę. Kolejną częścią balu były występy wokalne - karaoke oraz tańce przy utworach wybranych przez samych uczniów. Na każdego uczestnika balu czekał słodki poczęstunek. 

Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości, a to było głównym celem klasowego balu.


Dziękuję dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w

przygotowania do balu karnawałowego.  

 

Zapraszamy na krótką fotorelację z przebiegu balu w klasie III.

 

Czytaj więcej...

 

 

Autorki programu:

mgr Barbara Radomyska

mgr Joanna Słomska – Witek

        

         W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Białymstoku zrealizowano program zajęć integracyjnych „Wesoła zabawa”.

Adresatami programu byli uczniowie Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 31 im.  Janusza Korczaka w Białymstoku.

Program zajęć został opracowany i wdrożony przez mgr Barbarę Radomyską oraz mgr Joannę Słomską – Witek.

Głównym celem programu „Wesoła zabawa” była pomoc w pozytywnej adaptacji dzieci w przedszkolu oraz wspieranie ich rozwoju emocjonalno – społecznego. 

Metody stosowane podczas realizacji założeń programowych opierały się na zabawach ruchowych oraz wykorzystywały zagadnienia z pedagogiki zabawy.

Zabawy były dobierane indywidualnie do poziomu i możliwości rozwojowych dzieci z poszczególnych grup przedszkolnych.

W zajęciach integracyjnych „Wesoła zabawa” uczestniczyły chętne dzieci z następujących grup przedszkolnych:

- Grupa Żabki - dzieci  trzyletnie;

- Grupa Misie – dzieci trzyletnie;

- Grupa Tygryski – dzieci czteroletnie;

- Grupa Pszczółki – dzieci czteroletnie i pięcioletnie;

- Grupa Jeżyki – dzieci pięcioletnie;

- Grupa Mądre Sówki – dzieci sześcioletnie.

Program zajęć integracyjnych „Wesoła zabawa” przyniósł pozytywne efekty zarówno dla samych uczestników, prowadzących, jak i wpłynął na poprawę jakości pracy placówki. Program odniósł duży sukces według obserwacji poczynionych przez nauczycielki prowadzące zajęcia. Uczniowie podczas zajęć wykazywali się dużym zaangażowaniem i chęcią do wspólnej zabawy, która miała na celu wzmocnienie więzi koleżeńskich.  

 

Serdecznie Zapraszamy

 do obejrzenia FOTORELACJI

z zajęć integracyjnych

„Wesoła zabawa”

Czytaj więcej...

PODSUMOWANIE INNOWACJI TEATRALNEJ

„TEATR TO MY!”

Autorka innowacji:

mgr Barbara Radomyska

 

OSOBY WDRAŻAJĄCE INNOWACJĘ:

mgr Joanna Słomska – Witek

mgr Barbara Radomyska

         Inspiracją do wprowadzenia innowacji w Szkole Podstawowej nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku było wyjście naprzeciw potrzebom dzieci, zaistniałych po nauce zdalnej we wcześniejszych miesiącach. Główną przyczyną opracowania innowacji teatralnej była potrzeba wszechstronnego rozwoju uczniów i lepszego poznania zainteresowań, jak i pasji najmłodszych.

Innowacja teatralna zachęcała i motywowała uczniów do otwartości na sztukę i poszukiwania swoich mocnych stron. Zasadniczym celem innowacji było wprowadzenie dziecka w świat sztuki teatralnej. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i profesjonalnych technik aktorskich dzieci mogły poznać świat twórczości teatralnej. Zajęcia teatralne stały się czasem rozwijania licznych talentów tj. recytatorskich, muzycznych, tanecznych oraz poetyckich.

         Podczas realizacji innowacji prowadzona była obserwacja zaangażowania, aktywności dzieci w wykonywane działania teatralne oraz analiza twórczości aktorskiej dzieci. Dzięki możliwość odwiedzenia różnych instytucji tj. Białostocki Teatr Lalek, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki, Kino Helios uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi odsłonami sztuki aktorskiej. Był to również czas pogłębiania wiedzy na temat teatru i zagadnień z nim związanych. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach teatralnych prowadzonych przez aktorów ze Studia Artystycznego Efekt, gdzie poprzez ćwiczenia teatralno – aktorskie pokonywali swoje słabości i odkrywali swoje mocne strony. Podsumowaniem innowacji było zorganizowanie przedstawienia teatralnego z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pt.: „Dziecko oczami Janusza Korczaka”. Podczas wspólnej pracy nad przedstawieniem uczniowie rozwijali swoje pasje, zainteresowania i poszarzali wiedzę ogólną.  

Innowacja teatralna „Teatr to My!” przyniosła pozytywne efekty zarówno dla samych uczestników, jak i wpłynęła znacząco na pracę placówki poprzez podnoszenie jakości pracy szkoły, jak i samą promocję szkoły na terenie całego województwa podlaskiego. Zorganizowane przedstawienie zostało zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Dziecko oczami Janusza Korczaka”.

Innowacja teatralna „Teatr to My!” odniosła sukces ponieważ pokazała, jak połączenie zdobywania wiedzy teatralnej i aktorskiej ze wspólną zabawą odnosi pozytywne oddziaływani na zachowania społeczne uczniów uczestniczących w innowacji pedagogicznej.  

Serdecznie Zapraszamy

 do obejrzenia przedstawienia

„Dziecko oczami Janusza Korczaka”

Podsumowującego innowację Teatralną

„Teatr to my!”

 

 

 

 

 

 

OPŁATY ZA OBIADY wyłącznie na rachunek
bankowy szkoły

Wpłaty za m-c  Styczeń 2022r.

od dn. 05.01.2022r. do dn. 10.01.2022

Nazwa odbiorcy:   Szkoła Podstawowa Nr 31 im. J. Korczaka w Białymstoku

 ul. Żurawia 12  15-540  Białystok

 

Numer rachunku:  66 1240 5211 1111 0010 3557 1697

 

Tytułem:  wpłata za obiady  za  miesiąc (podać miesiąc) 2022 r.   

imię i nazwisko ucznia, kl.

 

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY!!!!

Czytaj więcej...

 

W ostatnim dniu nauki stacjonarnej, przed Świętami Bożego Narodzenia, odwiedzili nas Kolędnicy - uczniowie kl. IV i VII. Podobnie jak niegdyś, Maryja z Józefem szukali schronienia w Betlejem i nikt im nie pomógł, tak teraz oni wędrowali od drzwi do drzwi naszego Szkolnego Betlejem doświadczając wielkiej życzliwości oraz gościnności całej społeczności Szkoły. Zachodząc do każdej klasy, do pracowników kuchni, obsługi i administracji, nieśli Orędzie Bożonarodzeniowe zapraszając do wspólnego śpiewania kolęd.

Pokój Wam, Bracia! Pokój Wam, Siostry!
Dziś dzień szczęśliwy, dziś dzień radosny!
Zwiastować Wam chcemy radość największą:
Bóg przyszedł do nas z miłością najśmielszą (...)

(...) Niech Mu wielkie dzięki za to teraz będą,
uczcijmy Go razem wesołą kolędą: Przybieżeli do Betlejem...

Czytaj więcej...

 

Trzeba tę nowinę, że Bóg jest Miłością,
głosić wszystkim ludziom z wielką gorliwością,
bo pokój i miłość dał nam Bóg w Betlejem
i przymnaża darów, gdy się nimi dzielę.

Po raz kolejny, w ramach akcji Razem na Święta, Społeczność naszej Szkoły podzieliła się darem dobroci z tymi, którzy na nią czekali.
* Zbieraliśmy nakrętki na leczenie chorej Emilki z Sobolewa. Przygotowaliśmy także paczkę ze słodyczami, którą z wielkim wzruszeniem, z rąk Kolędników odebrała jej mama.
* Wykonaliśmy kartki świąteczne z życzeniami, które Wolontariuszki z kl. 8b: Ania, Natalia, Angelika, Ewelina i Dominika wraz z s. Katarzyną zaniosły do pracowników i podopiecznych: Noclegowni św. Alberta, Hospicjum przy ul. Łąkowej, Szpitala Miejskiego oraz Szpitala przy ul. Warszawskiej, na Posterunek Policji i do Strażaków, którzy podkreślili, że pierwszy raz spotkali się z tak miłym akcentem świątecznym. Zobowiązali się też, że przekażą życzenia Służbom Mundurowym strzegącym granicy polsko-białoruskiej.
* Przekazaliśmy życzenia chorej Ewie oraz pracownikom i podopiecznym stacji medycznej Caritas w Wołominie.
* Przesłaliśmy nagrane życzenia i kolędę misjonarkom - Siostrom od Aniołów, na Syberię,
a także do Afryki (Rwanda, Kongo).

Cieszymy się, że tak wielu osobom mogliśmy sprawić radość
i usłyszeć słowa wdzięczności nawet z odległych zakątków świata.

Czytaj więcej...

6 grudnia społeczność szkolna świętowała Mikołajki oraz Dzień Anioła. Z tej okazji wszystkie dzieci spotkały się z pomocnikiem Mikołaja, który częstował słodkościami. Chętni przebrali się za Anioła lub ubrali się na kolor czerwony. W tym samym dniu miał miejsce Turniej Badmintona klas starszych. W tym roku szkolnym jego cykliczność także została zachowana. Zawody miały miejsce w piątek (ze względu na przebieg egzaminu próbnego w pierwotnym terminie) i przebiegały w rytmie zasad fair play, wspólnej zabawy i uśmiechu.Turniej zakończył się następującymi wynikami: w klasie VII wygraną cieszył się Ksawery Sokołowski, w klasie VIII A wygrał Marcin Burak, zaś w klasie VIII B z wygranej cieszył się Maksymilian Rokicki. Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników w sporcie.

 

Czytaj więcej...

 

         W roku szkolnym 2021/22 Szkoła Podstawowa nr 31 im. Janusza Korczaka w Białymstoku otrzymała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej i przystąpiła do realizacji "Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-25"